Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecz±pospolit± Polsk± a Wysp± Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r.

z dnia 29 czerwca 2011

Dz.U. z 2011r. Nr 178, poz. 1057

stan prawny na dzień 19 lutego 2020 rokuart. 1 
Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy między Rzecz±pospolit± Polsk± a Wysp± Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r.
art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>