Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

z dnia 3 grudnia 2010

Dz.U. z 2010r. Nr 254, poz. 1701

stan prawny na dzień 4 grudnia 2021 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 123, poz. 848) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nadania orderów i odznaczeń za czyny wskazane w ust. 1 uznaje się za zakończone z dniem 31 grudnia 2012 r.
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
<< poprzednie 1 następne >>