Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

z dnia 9 stycznia 2009

Dz.U. z 2009r. Nr 39, poz. 306

stan prawny na dzień 4 lipca 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.) uchyla się art. 36a.
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
<< poprzednie 1 następne >>