Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy

z dnia 21 listopada 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1460

stan prawny na dzień 20 września 2019 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
<< poprzednie 1 następne >>