Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

z dnia 17 października 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 220, poz. 1419

stan prawny na dzień 29 września 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) w art. 42:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>