Ustawa o zmianie ustawy o izbach gospodarczych

z dnia 7 listopada 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 216, poz. 1369

stan prawny na dzień 4 lipca 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 45 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>