Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości

z dnia 10 października 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 214, poz. 1343

stan prawny na dzień 4 grudnia 2021 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) w art. 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]

Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
<< poprzednie 1 następne >>