Ustawa o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 3 października 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 197, poz. 1222

stan prawny na dzień 4 grudnia 2021 rokuart. 1 
Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie nadaje się nazwę „Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”.
art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>