Ustawa uchylająca ustawę o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego

z dnia 12 czerwca 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 138, poz. 863

stan prawny na dzień 25 listopada 2020 rokuArt. 1 
Uchyla się ustawę z dnia 31 marca 2004 r. o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego (Dz.U. Nr 93, poz. 886).
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
<< poprzednie 1 następne >>