Ustawa o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

z dnia 30 maja 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 116, poz. 733

stan prawny na dzień 4 lipca 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 18 maja 2008 r.
<< poprzednie 1 następne >>