Ustawa o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

z dnia 11 kwietnia 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 93, poz. 584

stan prawny na dzień 4 lipca 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pra­cowni­ków i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>