Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

z dnia 11 kwietnia 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 74, poz. 444

stan prawny na dzień 20 października 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
1. W okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5 ustawy zmienianej w art. 1, których przedmiotem są towary wymienione w załączniku do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie, wykaz towarów wymienionych w załączniku do ustawy w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN).
Art. 3 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 r.
WYKAZ TOWARÓW OPODATKOWANYCH STAWKĄ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W WYSOKOŚCI 3 %


Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)
1 2 3
1 ex 01.11 Zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe - z wyłączeniem: 1) arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32), 2) bawełny i odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7), 3) kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80), 4) ziół suszonych sortowanych całych, 5) roślin dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji itp.(PKWiU ex 01.11.9)
2 01.12 Warzywa, specjalne rośliny ogrodnicze; produkty szkółkarskie
3 01.13.1 Winogrona
4 ex 01.13.23 Owoce pozostałe; ziarna chleba świętojańskiego - z wyłączeniem ziarna chleba świętojańskiego i chleba świętojańskiego (PKWiU 01.13.23-00.30), papai (PKWiU 01.13.23-00.50), owoców kiwi (PKWiU 01.13.23-00.60) i owoców południowych pozostałych osobno niewymienionych (PKWiU ex 01.13.23-00.90)
5 01.13.24-00.10 Orzechy laskowe
6 01.13.24-00.20 Orzechy włoskie
7 ex 01.13.40-00.90 Rośliny przyprawowe pozostałe - wyłącznie surowce roślin zielarskich oraz nasiona roślin przyprawowych
8 ex 01.2 Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego – z wyłączeniem: 1) wełny i sierści zwierzęcej cienkiej i grubej, 2) zwierząt żywych pozostałych (PKWiU 01.25.10), z zastrzeżeniem pozycji 9, 3) kokonów jedwabników, nadających się do motania (PKWiU 01.25.24), 4) wosków owadzich i spermacetów (PKWiU 01.25.25), 5) skór futerkowych oraz skór pozostałych, niejadalnych
9 ex 01.25.10 Króliki, pszczoły, jedwabniki
10 05 Ryby i inne produkty rybołówstwa i rybactwa, z wyłączeniem produktów połowów pozostałych (PKWiU 05.00.3) i pereł (PKWiU 05.00.4)
11 15.11.1 Mięso i podroby jadalne wołowe, wieprzowe, baranie, kozie, końskie, z osłów i mułów
12 ex 15.11.3 Tłuszcz wołowy, barani, kozi, wieprzowy i z drobiu – z wyłączeniem tłuszczów technicznych (PKWiU 15.11.30-50.10, -50.40, -70.10) oraz tłuszczów solonych, wędzonych i suszonych wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
13 ex 15.11.4 Odpady zwierzęce, niejadalne, z wyłączeniem produktów ubocznych garbarń
14 15.12.1 Mięso i podroby jadalne pozostałe (w tym drobiowe i królicze),
15 ex 15.13.13-00.10 Mączki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów, nienadające się do spożycia przez człowieka - wyłącznie mączki pastewne mięsno-kostne
16 ex 15.20 Ryby i produkty rybne przetworzone i zakonserwowane (łącznie z marynatami) - z wyłączeniem ryb przyrządzonych i zakonserwowanych w inny sposób i kawioru (PKWiU 15.20.14-11.20, -11.30, -11.9, -12.4, -12.5, -12.9, -13.4, -13.5, -13.9, -14.1, -14.20, -14.9, -15.4, -15.5, -15.90, -16.4, -16.5, -16.90, -17.00, -19.7, -19.8, -19.9, -30, -51.00, -59.00), skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, przetworzonych lub zakonserwowanych (PKWiU 15.20.16) oraz mączek, grysików i granulek z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadających się do spożycia przez ludzi (PKWiU 15.20.17)
17 ex 15.20.17 Mączki, grysiki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadające się do spożycia przez ludzi, z wyłączeniem produktów ubocznych (surowców i przetworów) z ryb oraz innych zwierząt wodnych pozostałych
18 ex 15.33.30-00.22 Obierki, liście i strużyny z warzyw - wyłącznie liście i odpady roślin okopowych i warzyw
19 15.33.30-00.3 Odpady - słoma roślin strączkowych, motylkowych i oleistych (z wyłączeniem lnu i konopi)
20 15.33.30-00.80 Żołędzie i kasztany
21 ex 15.33.30-00.90 Odpady z roślin pozostałych przeznaczone do spożycia przez zwierzęta, gdzie indziej niewymienione, pozostałe - wyłącznie odpady użytkowe paszowe
22 15.41.11 Oleje i tłuszcze zwierzęce, surowe i rafinowane, z wyjątkiem tłuszczów wołowych, owczych, kozich, wieprzowych i drobiowych - z wyłączeniem stearyny smalcowej do zastosowań przemysłowych (PKWiU 15.41.11-30.11), stearyny smalcowej pozostałej (PKWiU 15.41.11-30.21), oleiny (PKWiU 15.41.11-30.31), tłuszczów i olejów zwierzęcych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, rafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.20), tłuszczów i olejów zwierzęcych innych wraz z frakcjami, niemodyfikowanych chemicznie pozostałych, nierafinowanych, technicznych (PKWiU 15.41.11-90.40)
23 15.42.13-30 Tłuszcze i oleje zwierzęce wraz z frakcjami, utwardzone itp.
24 15.51.11 Mleko płynne przetworzone
25 15.61.33-33.16 Ziarno jęczmienia obrobione wyłącznie przez śrutowanie
26 15.61.33-33.26 Ziarno owsa obrobione wyłącznie przez śrutowanie
27 15.61.33-33.32 Ziarno pszenicy łuszczone, krojone lub śrutowane
28 15.61.33-33.34 Ziarno pszenicy obrobione wyłącznie przez śrutowanie
29 15.61.33-33.42 Ziarno żyta łuszczone (łuskane lub obierane), krojone, śrutowane
30 15.61.33-33.44 Ziarno żyta obrobione wyłącznie przez śrutowanie
31 15.61.33-33.51 Ziarno kukurydzy - miażdżone i płatkowane
32 15.61.33-33.54 Ziarno kukurydzy - obrobione wyłącznie przez śrutowanie
33 15.61.33-33.94 Ziarno zbóż pozostałe obrobione wyłącznie przez śrutowanie
34 15.61.50-10.20 Śruty kukurydziane
35 15.61.50-30.20 Śruty ryżowe
36 15.61.50-50.20 Śruta pszenna
37 15.61.50-90.2 Śruty zbóż
38 ex 15.61.50-90.40 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki roślin strączkowych - wyłącznie śruty zbożowe i roślin strączkowych
39 15.61.50-10.10 Otręby paszowe kukurydziane
40 15.61.50-30.10 Otręby paszowe ryżowe
41 15.61.50-50.10 Otręby paszowe pszenne
42 15.61.50-90.1 Otręby paszowe zbóż oprócz kukurydzy, ryżu, pszenicy
43 15.7 Pasza dla zwierząt - z wyłączeniem: przetworów z ryb i z ssaków morskich (PKWiU 15.71.10-00.95), karmy dla psów i kotów (PKWiU 15.72.10-00.10 i -00.20)
44 15.89.12 Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; białka jajek
45 24.14.64-50 Podpuszczka i jej koncentraty
46 24.62.10-20.20 Albumina mleka


Objaśnienia:

1) ex - dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

2) Wykaz nie ma zastosowania dla zakresu dostawy towarów zwolnionych od podatku albo opodatkowanych stawką 0 %.
<< poprzednie 1 następne >>