Ustawa o nadaniu Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nazwy „Uniwersytet Medyczny w Lublinie”

z dnia 23 stycznia 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 39, poz. 225

stan prawny na dzień 4 lipca 2020 rokuart. 1 
Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie nadaje się nazwę „Uniwersytet Medyczny w Lublinie”.
art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>