Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

z dnia 7 września 2007

Dz.U. z 2007r. Nr 191, poz. 1364

stan prawny na dzień 29 września 2020 rokuart. 1 
Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczy­pospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.
art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>