Ustawa o zmianie ustawy o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich

z dnia 5 lipca 2007

Dz.U. z 2007r. Nr 147, poz. 1029

stan prawny na dzień 4 lipca 2020 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz. U. Nr 23, poz. 121, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 768) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>