Ustawa o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Krakowie

z dnia 6 lipca 2007

Dz.U. z 2007r. Nr 146, poz. 1019

stan prawny na dzień 4 lipca 2020 rokuart. 1 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie nadaje się nazwę "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie".
art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>