Ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

z dnia 15 czerwca 2007

Dz.U. z 2007r. Nr 136, poz. 955

stan prawny na dzień 21 września 2019 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354) w art. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>