Wszystkie wersje przepisu art. 36 USKOK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 27.10.2012 do 24.10.2012
1.Zasady udzielania pożyczek oraz ich spłaty określa statut kasy.

2.Do umów kredytowych zawieranych przez kasy stosuje się odpowiednio przepisy art. 69, 70, 74-78 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

3.Do umów o kredyt konsumencki zawieranych przez kasy stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081, z późn. zm.).
od 25.10.2012

zmieniony przez
Dz.U. 2012.0.1166
1.Zasady udzielania pożyczek oraz ich spłaty określa statut kasy.

2.Do umów kredytowych zawieranych przez kasy stosuje się odpowiednio przepisy art. 69, 70, 74-78 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

3.Do umów o kredyt konsumencki zawieranych przez kasy stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984 i Nr 201, poz. 1181).