Wszystkie wersje przepisu Art. 16 ZmNiektUstSystUbezpSpoł w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2012
W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.[25])) w załączniku do ustawy w części I uchyla się ust. 32 i 33.
od 01.05.2011 do 31.12.2011
W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.[25])) w załączniku do ustawy w części I uchyla się ust. 32 i 33. [*]