Wszystkie wersje przepisu art. 21 UOrgRynkuRyb w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 13.06.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2013.0.621
Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego dokonuje kontroli kompletności i terminowości wystawiania i przekazywania oraz przechowywania dokumentów sprzedaży i deklaracji przejęcia.
od 19.03.2011 do 12.06.2013
Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego dokonuje kontroli kompletności i terminowości wystawiania i przekazywania oraz przechowywania kart sprzedaży i deklaracji przejęcia.