Wszystkie wersje przepisu Art. 3 ZmUPrUstrójSądWojsk2011 w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 09.01.2012
1. Z dniem wejścia w życie ustawy sędziowie, zajmujący stanowisko sędziego departamentu stają się sędziami wojskowego sądu okręgowego.

2. Minister Sprawiedliwości wyznacza sędziom, o których mowa w ust. 1, stanowiska służbowe w wojskowym sądzie okręgowym.
od 09.12.2011 do 08.01.2012
1. Z dniem wejścia w życie ustawy sędziowie, zajmujący stanowisko sędziego departamentu stają się sędziami wojskowego sądu okręgowego. [*]

2. Minister Sprawiedliwości wyznacza sędziom, o których mowa w ust. 1, stanowiska służbowe w wojskowym sądzie okręgowym.