Wszystkie wersje przepisu art. 7 UUdzielWspInstFinans w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 21.09.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2011.186.1101
Wypłaty z tytułu gwarancji dla Narodowego Banku Polskiego oraz z tytułu gwarancji za instytucję finansową są pomniejszane o spłaty kredytu dokonane przez kredytobiorcę oraz o kwoty uzyskane przez Narodowy Bank Polski, bank krajowy, bank zagraniczny, instytucję kredytową lub Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, w wyniku zaspokojenia się z przedmiotu zabezpieczenia tego kredytu.
od 13.03.2009 do 20.09.2011
Wypłaty z tytułu gwarancji dla Narodowego Banku Polskiego oraz z tytułu gwarancji dla banku są pomniejszane o spłaty kredytu dokonane przez kredytobiorcę oraz o kwoty uzyskane przez Narodowy Bank Polski albo bank krajowy, bank zagraniczny lub instytucję kredytową przyznające kredyt, o których mowa w art. 5 ust. 1, w wyniku zaspokojenia się z przedmiotu zabezpieczenia udzielonego kredytu.