Wszystkie wersje przepisu art. 20 UUdzielWspInstFinans w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 23.02.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2011.38.196
Wsparcie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, może być udzielone w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o jego zgodności ze wspólnym rynkiem.
od 13.01.2010 do 22.02.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2010.3.12
1. Wsparcie na zasadach określonych w ustawie może być udzielane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

2. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 1, decyduje data złożenia wniosku przez instytucję finansową.
od 13.03.2009 do 12.01.2010
1. Wsparcie na zasadach określonych w ustawie może być udzielane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2009 r.

2. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 1, decyduje data złożenia wniosku przez instytucję finansową.