Wszystkie wersje przepisu Art. 7 ZmUSystOśw2008b w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 22.04.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2009.56.458
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 25, pkt 36 i pkt 37, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2008 r.;

2) art. 1 pkt 6, pkt 13 lit. b, pkt 30 i pkt 35 oraz art. 2 pkt 5 i pkt 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.;

3) art. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2009 r.;

4) art. 2 pkt 7, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.
od 23.08.2008 do 21.04.2009
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 25, pkt 36 i pkt 37, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2008 r.;

2) art. 1 pkt 6, pkt 13 lit. b, pkt 30 i pkt 35 oraz art. 2 pkt 5 i pkt 6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.;

3) art. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a i pkt 24 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2009 r.;

4) art. 2 pkt 7, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.