Wszystkie wersje przepisu art. 22 UOdpWydob w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 23.01.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2013.0.21
Posiadacz odpadów wydobywczych prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowiązany do zatrudniania na stanowisku zarządzającego obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych osobę posiadającą świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania, o którym mowa w art. 164 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
od 15.08.2008 do 22.01.2013
Obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych zarządza osoba posiadająca świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.