Wszystkie wersje przepisu art. 7 UNiektFormWspierDziałInnow w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 23.05.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2011.85.457
1. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatruje zgodność wniosku o przyznanie premii technologicznej z przepisami ustawy na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 3.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatruje wnioski o przy­znanie premii technologicznej według kolejności wpływu kompletnych wniosków.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatruje wnioski o przyznanie premii technologicznej do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na wypłatę premii technologicznych określonych w planie finansowym Funduszu Kredytu Technologicznego.

4. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje promesę premii technologicznej nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony kompletny wniosek, albo po miesiącu, w którym usunięto nieprawidłowości.
od 17.07.2008 do 22.05.2011
1. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatruje zgodność wniosku o przyznanie premii technologicznej z przepisami ustawy na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 3.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatruje wnioski o przy­znanie premii technologicznej według kolejności wpływu kompletnych wniosków.

3. Bank Gospodarstwa Krajowego rozpatruje wnioski o przy­znanie premii technologicznej do wyczerpania środków przewidzianych na wypłatę premii technologicznych, określonych w planie finansowym Funduszu Kredytu Technologicznego i przekazanych w formie zaliczki na rachunek Funduszu Kredytu Technologicznego.

4. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje promesę premii technologicznej nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony kompletny wniosek, albo po miesiącu, w którym usunięto nieprawidłowości.