Wszystkie wersje przepisu art. 31 UEmerytPomost w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2010
1. W granicach określonych w ustawie budżetowej FEP otrzymuje z budżetu państwa dotacje.

2. Dotacje mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 32.
od 01.01.2009 do 31.12.2009
1. W granicach określonych w ustawie budżetowej FEP otrzymuje z budżetu państwa dotacje.

2. Dotacje mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 32. [*]