Wszystkie wersje przepisu art. 29 UEmerytPomost w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2010
1. Tworzy się Fundusz Emerytur Pomostowych, zwany dalej „FEP”, który jest państwowym funduszem celowym powołanym w celu finansowania emerytur pomostowych.

2. Dysponentem FEP jest Zakład.
od 01.01.2009 do 31.12.2009
1. Tworzy się Fundusz Emerytur Pomostowych, zwany dalej „FEP”, który jest państwowym funduszem celowym powołanym w celu finansowania emerytur pomostowych.

2. Dysponentem FEP jest Zakład. [*]