Wszystkie wersje przepisu Art. 2 ZmUŻeglugaŚrodlądowa2008a w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2013 do 16.09.2011
Do dnia 1 stycznia 2020 r. opłatę, o której mowa w art. 47h ustawy wymienionej w art. 1, pobiera się w wysokości obniżonej o 50 %.
od 17.09.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2011.168.1003
(uchylony)
od 08.10.2008 do 31.12.2012
Do dnia 1 stycznia 2020 r. opłatę, o której mowa w art. 47h ustawy wymienionej w art. 1, pobiera się w wysokości obniżonej o 50 %. [*]