Wszystkie wersje przepisu art. 3 UZasNabywAkcjiSpElektr w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 12.02.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2009.13.70
1. W przypadku wniesienia przez Skarb Państwa akcji spółki konsolidowanej na pokrycie kapitału zakładowego spółki konsolidującej uprawnieni pracownicy, w miejsce prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidowanej, mogą skorzystać z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej.

2. W przypadku wniesienia przez Skarb Państwa wszystkich akcji spółki konsolidowanej na pokrycie kapitału zakładowego spółki konsolidującej będącej jednoosobową spółką Skarbu Państwa uprawnieni pracownicy, w miejsce prawa do ekwiwalentu, mogą skorzystać z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej.

3. Suma akcji spółki konsolidującej udostępnionych uprawnionym pracownikom spółek konsolidowanych i ich spadkobiercom oraz uprawnionym akcjonariuszom, na zasadach określonych w ustawie, nie może przekroczyć 15% liczby akcji objętych przez Skarb Państwa w spółce konsolidującej w zamian za wniesione akcje spółki konsolidowanej.

4. Suma akcji spółki konsolidującej, o której mowa w ust. 2, udostępnionych uprawnionym pracownikom spółki konsolidowanej, na zasadach określonych w ust. 2 oraz art. 6, nie może przekroczyć 15 % akcji objętych przez Skarb Państwa w spółce konsolidującej w zamian za wniesione akcje spółki konsolidowanej.
od 18.11.2007 do 11.02.2009
1. W przypadku wniesienia przez Skarb Państwa akcji spółki konsolidowanej na pokrycie kapitału zakładowego spółki konsolidującej uprawnieni pracownicy, w miejsce prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidowanej, mogą skorzystać z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej.

2. W przypadku wniesienia przez Skarb Państwa wszystkich akcji spółki konsolidowanej na pokrycie kapitału zakładowego spółki konsolidującej będącej jednoosobową spółką Skarbu Państwa uprawnieni pracownicy, w miejsce prawa do ekwiwalentu, mogą skorzystać z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji spółki konsolidującej.

3. Suma akcji spółki konsolidującej udostępnionych uprawnionym pracownikom spółek konsolidowanych lub uprawnionym akcjonariuszom, na zasadach określonych w ust. 1 oraz art. 5 ust. 1, nie może przekroczyć 15 % akcji należących do Skarbu Państwa w tej spółce, na pokrycie kapitału zakładowego której zostały wniesione akcje spółek konsolidowanych.

4. Suma akcji spółki konsolidującej, o której mowa w ust. 2, udostępnionych uprawnionym pracownikom spółki konsolidowanej, na zasadach określonych w ust. 2 oraz art. 6, nie może przekroczyć 15 % akcji objętych przez Skarb Państwa w spółce konsolidującej w zamian za wniesione akcje spółki konsolidowanej.