Wszystkie wersje przepisu art. 13 UOferPubInstrFinSpółPub w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 13.01.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2008.231.1547
W przypadku gdy instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi mają być przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, podlegają rejestracji w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ust. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
od 23.10.2005 do 12.01.2009
W przypadku gdy instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi mają być przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, podlegają rejestracji w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ust. 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.