Wszystkie wersje przepisu Art. 5 ZmPrAdwokat w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 06.09.2006

zmieniony przez
Dz.U. 2006.149.1075
Aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni wpisani na listę aplikantów przed datą wejścia w życie ustawy, przystępują do egzaminu zawodowego na dotychczasowych zasadach.
od 04.05.2006 do 05.09.2006

zmieniony przez
Dz.U. 2006.75.529
Aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, których termin egzaminu zawodowego przypada w 2005 r., przystępują do egzaminu na dotychczasowych zasadach.[Przepis w części dotyczącej aplikantów adwokackich, jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji, wyrok TK 6/06]
od 10.09.2005 do 03.05.2006
Aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, których termin egzaminu zawodowego przypada w 2005 r., przystępują do egzaminu na dotychczasowych zasadach.