Wszystkie wersje przepisu art. 3 UOchronaRoślin w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 24.05.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2007.80.541
Rozdział 2

Ochrona roślin przed organizmami szkodliwymi
od 01.05.2004 do 23.05.2007
Rozdział 2

Ochrona roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi