Wszystkie wersje przepisu art. 9 UOchronaRoślin w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 24.05.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2007.80.541
Przepisy art. 6-8a stosuje się odpowiednio do organizmów niekwarantannowych, mając na uwadze ujednolicenie działań podejmowanych w tym zakresie na terytorium Wspólnoty.
od 01.05.2004 do 23.05.2007
Przepisy art. 6 ust. 2-6, art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 8 stosuje się odpowiednio do organizmów niekwarantannowych, mając na uwadze ujednolicenie podejmowanych w tym zakresie działań na terytorium Wspólnoty.