Wszystkie wersje przepisu art. 17 UŚwiadczOpiekiZdrow w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 31.08.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2009.118.989
(uchylony).
od 01.10.2004 do 30.08.2009
Świadczeniobiorcom na podstawie ustawy nie przysługują świadczenia opieki zdrowotnej określone w wykazie, stanowiącym załącznik do ustawy.