Wszystkie wersje przepisu art. 15 USwobodDziałGosp w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 31.03.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2009.18.97
(uchylony).
od 21.08.2004 do 30.03.2009
Na zasadach określonych w ustawie podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej może wiązać się dodatkowo z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, z zastrzeżeniem art. 75.