Wszystkie wersje przepisu art. 12 UŚwiadczPrzedemeryt w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.02.2009 do 31.01.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2009.6.33
Świadczenia przedemerytalne i zasiłki pogrzebowe oraz koszty ich obsługi są finansowane ze środków Funduszu Pracy.
od 01.02.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2009.6.33
Świadczenia przedemerytalne i zasiłki pogrzebowe oraz koszty ich obsługi są finansowane ze środków Funduszu Pracy.
od 01.08.2004 do 31.01.2009
Świadczenia przedemerytalne i zasiłki pogrzebowe oraz koszty ich obsługi są finansowane ze środków budżetu państwa.
od 01.06.2004 do 31.07.2004
Świadczenia przedemerytalne i zasiłki pogrzebowe oraz koszty ich obsługi są finansowane ze środków budżetu państwa. [*]