Wszystkie wersje przepisu art. 95 UPromocjaZatrudInstytRynkuPracy w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 23.08.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2013.0.829
(uchylony)
od 26.10.2007 do 22.08.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2007.176.1243
1. Wojewoda, na wniosek zainteresowanej osoby, w drodze decyzji administracyjnej, nadaje licencję zawodową doradcy zawodowego określonego stopnia osobie spełniającej warunki, o których mowa w art. 94 ust. 2, 2a, 4 i 5.

2. Określa się następujące stopnie licencji zawodowej doradcy zawodowego:

1) licencja zawodowa doradcy zawodowego;

2) licencja zawodowa doradcy zawodowego I stopnia;

3) licencja zawodowa doradcy zawodowego II stopnia.
od 01.11.2005 do 25.10.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2005.164.1366
1. Wojewoda, na wniosek zainteresowanej osoby, w drodze decyzji administracyjnej, nadaje licencję zawodową doradcy zawodowego określonego stopnia osobie spełniającej warunki, o których mowa w art. 94 ust. 2, 4 i 5.

2. Określa się następujące stopnie licencji zawodowej doradcy zawodowego:

1) licencja zawodowa doradcy zawodowego;

2) licencja zawodowa doradcy zawodowego I stopnia;

3) licencja zawodowa doradcy zawodowego II stopnia.
od 01.06.2004 do 31.10.2005
Wojewoda, na wniosek zainteresowanej osoby, w drodze decyzji administracyjnej, nadaje licencję zawodową doradcy zawodowego określonego stopnia osobie spełniającej warunki, o których mowa w art. 94 ust. 2, 4 i 5.