Wszystkie wersje przepisu art. 3a PrFarmaceut w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 18.09.2010

zmieniony przez
Dz.U. 2010.107.679
Do produktu spełniającego jednocześnie kryteria produktu leczniczego oraz kryteria innego rodzaju produktu, w szczególności suplementu diety, kosmetyku lub wyrobu medycznego, określone odrębnymi przepisami, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
od 01.05.2007 do 17.09.2010

zmieniony przez
Dz.U. 2007.75.492
Do produktu spełniającego jednocześnie kryteria produktu leczniczego oraz kryteria innego rodzaju produktu, w szczególności suplementu diety lub kosmetyku, określone odrębnymi przepisami, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.