Wszystkie wersje przepisu art. 14 PrFarmaceut w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.05.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2007.75.492
(uchylony).
od 01.10.2002 do 30.04.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2002.152.1265
W przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego we wniosku, o którym mowa w art. 10, należy określić odpowiednio:

1) dawkowanie dla różnych gatunków zwierząt, dla których jest przeznaczony,

2) zalecane środki ostrożności i bezpieczeństwa przy stosowaniu produktu leczniczego u zwierząt,

3) wyniki badań pozostałości w tkankach i produktach przy opisie badań farmakologicznych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 3,

4) wyniki badania ekotoksyczności przy opisie badań toksykologicznych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 3,

5) okres karencji, wraz z podaniem metod analitycznych, które mogą być zastosowane do kontroli pozostałości przez upoważnione instytucje.