Wszystkie wersje przepisu art. 6 UOstSystRozrachPapWart w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 24.10.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2011.199.1175
Moment wprowadzenia zlecenia rozrachunku do systemu oraz moment, od którego zlecenie rozrachunku nie może być odwołane, określają zasady funkcjonowania tego systemu.
od 01.01.2002 do 23.10.2011
Wprowadzone do systemu zlecenie rozrachunku nie może być skutecznie odwołane przez uczestnika albo przez osobę trzecią od momentu określonego przez zasady funkcjonowania systemu.