Wszystkie wersje przepisu art. 3 USejmKomisŚledcz w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 22.07.2005

zmieniony przez
Dz.U. 2005.122.1023
(uchylony).
od 07.05.1999 do 21.07.2005
1. Projekt uchwały, o której mowa w art. 2, może być wniesiony przez Prezydium Sejmu, komisję sejmową lub co najmniej 15 posłów.

2. Do projektu dołącza się uzasadnienie wskazujące potrzebę i cel powołania komisji.