Wszystkie wersje przepisu art. 91a USystUbezpSpoł w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2002.241.2074
(uchylony).
od 15.02.2001 do 31.12.2002

zmieniony przez
Dz.U. 2001.8.64
1. Z oględzin składników majątku płatnika składek sporządza się protokół, który podpisują osoby uczestniczące w oględzinach.

2. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się tryb określony w art. 91 ust. 1 i 2 dla protokołu kontroli.