Wszystkie wersje przepisu art. 88 UEmerytRentyFUS w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2004

zmieniony przez
Dz.U. 2003.56.498
Rozdział 2

Waloryzacja świadczeń
od 29.10.1999 do 31.12.2003
Rozdział 2

Waloryzacja świadczeń