Wszystkie wersje przepisu art. 51 UEmerytRentyFUS w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2005.167.1397
Rozdział 4

Ustalanie wysokości emerytur, o których mowa w art. 27-50e
od 29.10.1999 do 31.12.2006
Rozdział 4

Ustalanie wysokości emerytur, o których mowa w art. 27-50