Wszystkie wersje przepisu art. 57a UEmerytRentyFUS w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.10.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2003.135.1268
Warunek określony w art. 57 ust. 1 pkt 2 nie jest wymagany od ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.
od 01.01.2003 do 30.09.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2002.199.1673
Warunek określony w art. 57 pkt 2 nie jest wymagany od ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.