Wszystkie wersje przepisu art. 33 UEmerytRentyFUS w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.07.2004

zmieniony przez
Dz.U. 2004.121.1264
Osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r., ubezpieczone z tytułu działalności twórczej lub artystycznej, mają prawo do emerytury na warunkach określonych dla pracowników wykonujących działalność twórczą lub artystyczną.
od 29.10.1999 do 30.06.2004
Osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r., ubezpieczone z tytułu działalności twórczej lub artystycznej, mają prawo do emerytury w wieku określonym dla pracowników wykonujących działalność twórczą lub artystyczną.