Wszystkie wersje przepisu art. 3 UEmerytRentyFUS w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2012.0.637
Świadczenia określone w ustawie obejmują:

1)emeryturę, w tym emeryturę częściową;

2)rentę z tytułu niezdolności do pracy, w tym rentę szkoleniową,

3)rentę rodzinną,

4)dodatek pielęgnacyjny,

5)dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej,

6)zasiłek pogrzebowy.
od 29.10.1999 do 31.12.2012
Świadczenia określone w ustawie obejmują:

1)emeryturę,

2)rentę z tytułu niezdolności do pracy, w tym rentę szkoleniową,

3)rentę rodzinną,

4)dodatek pielęgnacyjny,

5)dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej,

6)zasiłek pogrzebowy.