Wszystkie wersje przepisu art. 19a UEmerytRentyFUS w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 16.09.2004

zmieniony przez
Dz.U. 2004.191.1954
Kwota bazowa jest ustalana corocznie na podstawie art. 19 i obowiązuje od dnia 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego.
od 01.01.2004 do 15.09.2004

zmieniony przez
Dz.U. 2003.56.498
Kwota bazowa ustalona na podstawie art. 19 obowiązuje od dnia 1 marca roku, w którym przeprowadzono waloryzację, do końca lutego następnego roku.