Wszystkie wersje przepisu art. 8 UZasUżycieSiłZbrojnRP w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2010

zmieniony przez
Dz.U. 2009.161.1278
1. Pisemna zgoda żołnierza niezawodowego do pełnienia służby poza granicami państwa jest wymagana tylko w przypadkach określonych w art. 2 pkt 1 lit. b) oraz w pkt 2 lit. b).

2. Pisemna zgoda, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagana w przypadku żołnierzy pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
od 01.01.1999 do 31.12.2009
Pisemna zgoda żołnierza niezawodowego do pełnienia służby poza granicami państwa jest wymagana tylko w przypadkach określonych w art. 2 pkt 1 lit. b) oraz w pkt 2 lit. b).